Opstaldningskontrakt

Velkommen til

St. Sognstrup

Sognstrupvej 28, 7500 Holstebro

 

 

Hesteejers/bruger navn:        _______________________________Personnr.________________

 

Adresse:                              ______________________________________________________

 

Tlf. nr. /  mobil:                     ______________________________________________________

 

E.mail add.                           ______________________________________________________

 

Hestens navn:______________________________________________________

 

Hestens køn:                        ___________________________Alder:______________________

 

Hestens kendetegn:              ______________________________________________________

 

Spec. Vedr. hesten               ______________________________________________________

 

Dyrlæge + Tlf.                      ______________________________________________________

 

Forsikringsselskab:               ___________________________Policenr____________________

 

 

Billede af hest:                                                                                       Billede af ejer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Velkommen til

St. Sognstrup

Sognstrupvej 28, 7500 Holstebro

 

 

Hesteejers/bruger navn:        _______________________________Personnr.________________

 

Adresse:                              ______________________________________________________

 

Tlf. nr. /  mobil:                     ______________________________________________________

 

E.mail add.                           ______________________________________________________

 

Hestens navn:______________________________________________________

 

Hestens køn:                        ___________________________Alder:______________________

 

Hestens kendetegn:              ______________________________________________________

 

Spec. Vedr. hesten               ______________________________________________________

 

Dyrlæge + Tlf.                      ______________________________________________________

 

Forsikringsselskab:               ___________________________Policenr____________________

 

 

Billede af hest:                                                                                       Billede af ejer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Sognstrup

 

Hesten opstaldes hos St. Sognstrup fra D.     /       201    på følgende vilkår:

Opstaldnings omkostninger fremgår af prislisten som betales månedsvis forud.

Betaling via. Netbank. Omkostninger ud over alm. opstaldning kan også overføres Via. Netbank men kræver dog særskilt faktura.

Der indbetales 1 mdr. opstaldning som depositum.

Der er 1 mdr. opsigelsesvarsel som gælder begge veje.
Der skal opsiges til den 1 i måneden og den sidste mdr. indbetales ikke for opstalding, da den er dækket af indbetalt depositum.

Fraflytter hesteejeren boksen før opsigelsesperioden udløb, tilbagebetales depositum ikke.

Indbetalingen skal være St. Sognstrup i hænde senest D. 5 i hver måned. 

Ved senere betaling pålægges et rykker gebyr. Ved udeblivelse af betaling kan kontrakten opsiges med øjeblikkeligt virkning af udlejer.

Ændring af pensionsprisen skal meddeles med 1 mdr. varsel.

 

 

 

St. Sognstrup påtager sig ansvar for:

 

-         At hesten bliver fodret dagligt efter en foderplan som tilpasses hestens huld.

-         Der fodres primært med Halm-Græspiller-waphø og mineraler. Ønskes andet foder, indkøbes det selv.

-         At tingene er i orden

-         At dyrlægen tilkaldes for ejers regning, og at ejeren underrettes hurtigst muligt i tilfælde af hestens sygdom eller tilskadekomst.
Vedrørende Enkelbokse.

-         At heste i enkelt bokse bliver lukket ud 1 gang dagligt, hvis de kan gå sammen med andre heste, ellers er det ejer ansvar.

-         At der er træpiller tilrådighed til boksene. Opstaldere strøer og muger selv.

 

 

 

 

St. Sognstrup påtager sig ikke ansvar for:

 

 

-         Evt. sygdomme. Hestens liv og førlighed, herunder skrammer som hesten kunne pådrage sig under opstaldning, eller på foldene.

-         Indbrud, tyveri og hærværk

 

 

 Hesteejeren forpligter sig til:

  

-         At holde hesten i god sundhedstilstand.

-         At give besked om hvorvidt hesten ønskes tykkere eller tyndere.

-         At bidrage til opretholdelse af stedets standart.

-         At afholde udgifter ved ormeprøve og evt. ormekur.

-         At overholde stedets retningslinier.

 

 

 

Hesteejeren kan ikke disponere over boksen til anden side eller til andet formål, uden der forud er truffet aftale med St. Sognstrup herom.

St. Sognstrup kan efter aftale disponere over boksen ved stævner.

 

 

 

 

 

 

 

Dato:                                                                              Dato:

 

 

 

 

 

                   Hestens ejer:                                                                    St. Sognstrup:

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

Lone og Per Nørgård Sognstrup

Dyrmosevej 1

Nr. Felding

7500 Holstebro

SE: 25350162

Tlf 97428904 – Lone 20786104 – Per 20926104 

Mail:  sognstrup@altiboxmail.dk

Hjemmeside www.sognstrup.com

Nordea Bank Reg. 2379 Konto nr. 5364352249

St. Sognstrup Islandsheste v/Lone og Per Nørgaard Sognstrup | Sognstrupvej 28 A, Nr. Felding, 7500 Holstebro  | Tlf.: 20786104