Stedets retningslinier

(udover opstaldningskontrakt)

 

Generelt

 

 • Al ophold og færdsel på stedets arealer sker på eget ansvar.
 • Din hest og dit udstyr er her på eget ansvar og risiko.
 • Stalden har ingen faste lukketider, men man må gerne slukke lyset efter sig..
 • Hvis du vil ryge, er du velkommen til dette udendørs, dog kan piberyger få dispensation.
 • Du er velkommen til at tage din hund, den skal være under opsyn og i snor.
 • Hvis du vil bidrage til fremgang på St. Sognstrup, skal ris/ros afleveres rette sted.
 • Findes der ting, som er defekte eller bør rettes, bør det meddeles omgående.

 

Vedr. Din hest

 

·         Din hest bliver fodret 2 gange dagligt efter huld. Der fodes med halm, wap, græspiller, havre og tildeles mineraler. Ønskes anden fodermiddel, indkøbes det selv. 
·         Din hest er ude hver dag

·         Der skal tages ormeprøver på din hest 1-2 gange årligt  

·         Hvis du er væk i længere tid – på ferie, sygdom eller lign. Meddel dette samt oplysning hvem der er kontaktperson og vedkommendes telefon nr.

 

 

Vedr. Folde

 

 • Der må ikke gives halm/hø på foldene

 

Vedr. Stalden

 

 • Opservere du en hest, som er blevet syg eller er skadet, ring straks til Lone
 • Vær selv med til at holde orden.
 • Hesten skal være bundet og under opsyn, når den står på staldgangen.
 • Sidste mand: Husk at slukke lyset alle steder.

 

Vedr. Ridehus og bane      

 

 • For opretholdelse af banens toplag bør du fjerne din hests efterladenskaber.
 • Lyset bruger 2700 w i timen. Sluk det efter dig.

 

Vedr. ridning på St. Sognstrups jord

 

 • Der findes flere forskellige ride ruter – spørg Lone
 • Der må rides i skoven på anlagte stier. Ved Jagt skiltes der forinden.
 • Der må rides på stubmarker uden græs udlæg.

Brug af stedets faciliteter

 

- Som opstalder på stedet har man fri adgang til alle faciliteter.

 

- Har man ridehus kort giver det fri adgang til ridehal, ovalbane  samt passpor. 

 

- Ønsker man at benytte faciliteterne en enkelt gang koster det 100 kr pr gang. Der skal betales til Lone inden brug  og pengene overføres på mobilpay med teksten : lån af faciliteter, til tlf. 20786104.

 

 

Undervisning på stedets faciliteter:

 

- Ønsker man som underviser at benytte faciliteterne til at give undervisning til opstaldere, indehavere af ridehus kort eller andre skal den pågældene underviser henvende sig til Lone først og lave aftale herom. Dette skal ske telefonisk på tlf. 20786104.

 

- Underviser betaler for brug af faciliteter for hver rytter der undervises. det er underviser der skal sørge for at overføre det samlede beløb til Lone på mobilpay 20786104.

- Pris pr rytter:

- Opstalder på stedet 25 kr

- Indehavere af ridehus kort 50 kr

- personer uden tilknytning 100 kr

 

ALLE DER BENYTTER FACILITETERNE SKAL BÆRE HJELM!

 

HUSK AT FJERNE KLATTER FRA DIN HEST ALLE STEDER.

 

 

 

St. Sognstrup Islandsheste v/Lone og Per Nørgaard Sognstrup | Sognstrupvej 28 A, Nr. Felding, 7500 Holstebro  | Tlf.: 20786104