Stedets retningslinier

(udover opstaldningskontrakt)

 

Generelt

 

 • Al ophold og færdsel på stedets arealer sker på eget ansvar.
 • Din hest og dit udstyr er her på eget ansvar og risiko.
 • Stalden har ingen faste lukketider, men man må gerne slukke lyset efter sig..
 • Hvis du vil ryge, er du velkommen til dette udendørs, dog kan piberyger få dispensation.
 • Du er velkommen til at tage din hund, den skal være under opsyn og i snor.
 • Hvis du vil bidrage til fremgang på St. Sognstrup, skal ris/ros afleveres rette sted.
 • Findes der ting, som er defekte eller bør rettes, bør det meddeles omgående.

 

Vedr. Din hest

 

·         Din hest bliver fodret 2 gange dagligt efter huld. Der fodes med halm, wap, græspiller, havre og tildeles mineraler. Ønskes anden fodermiddel, indkøbes det selv. 
·         Din hest er ude hver dag

·         Der skal tages ormeprøver på din hest 1-2 gange årligt  

·         Hvis du er væk i længere tid – på ferie, sygdom eller lign. Meddel dette samt oplysning hvem der er kontaktperson og vedkommendes telefon nr.

 

 

Vedr. Folde

 

 • Der må ikke gives halm/hø på foldene

 

Vedr. Stalden

 

 • Opservere du en hest, som er blevet syg eller er skadet, ring straks til Lone
 • Vær selv med til at holde orden.
 • Hesten skal være bundet og under opsyn, når den står på staldgangen.
 • Sidste mand: Husk at slukke lyset alle steder.

 

Vedr. Ridehus og bane      

 

 • For opretholdelse af banens toplag bør du fjerne din hests efterladenskaber.
 • Lyset bruger 2700 w i timen. Sluk det efter dig.

 

Vedr. ridning på St. Sognstrups jord

 

 • Der findes flere forskellige ride ruter – spørg Lone
 • Der må rides i skoven på anlagte stier. Ved Jagt skiltes der forinden.
 • Der må rides på stubmarker uden græs udlæg.

 

 

St. Sognstrup Islandsheste v/Lone og Per Nørgaard Sognstrup | Sognstrupvej 28 A, Nr. Felding, 7500 Holstebro  | Tlf.: 20786104 | sognstrup@altiboxmail.dk